Oprócz wydarzeń lokalnych, FRI organizowała lub współorganizowała także międzynarodowe warsztaty, seminaria oraz konferencje, między innymi: International Workshop on Models for High-Performance Computing (1993), Formal Specifications: Foundations, Methods,Tools and Applications (FMTA’95), 2nd MeDiCiS Workshop, 2nd Workshop on Software Engineering Tools and Methods (1995), Logic in Computer Science (LICS’97), 18th European Workshop on Computational Geometry (EWCG’2002), 27th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS’2002), European Joint Conference on Theory and Practice of Software (ETAPS’2003), International Summer School on Computational Biology (ISSCB’2003), 19th International Symposium on Distributed Computing (DISC’2005), Virtual University Conference (VU’2007).

 

Od roku 1998 FRI aktywnie bierze udział w pozyskiwaniu sponsorów dla drużyn Uniwersytetu Warszawskiego startujących w zawodach w programowaniu zespołowym, na poziomach krajowym i międzynarodowym (AMPPZ, CEPC, ACM ICPC).

 

Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą ustanowiła w roku 2005 nagrodę dla młodych naukowców za dorobek naukowy w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Nagroda nosi nazwę im. Witolda Lipskiego dla upamiętnienia tego wybitnego informatyka i jego osiągnięć.

 

Od roku 2009 Fundacja jest organizatorem Olimpiady Informatycznej – olimpiady przedmiotowej dla uczniów szkół średnich.

 


 

In addition to local events, FITD has already organized or co-organized some international workshops, seminars and conferences in Poland, including International Workshop on Models for High-Performance Computing (1993), Formal Specifications: Foundations, Methods,Tools and Applications (FMTA’95), 2nd MeDiCiS Workshop, 2nd Workshop on on Software Engineering Tools and Methods (1995), Logic in Computer Science (LICS’97), 18th European Workshop on Computational Geometry (EWCG’2002), 27th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS’2002), European Joint Conference on Theory and Practice of Software (ETAPS’2003), International Summer School on Computational Biology (ISSCB’2003), 19th International Symposium on Distributed Computing (DISC’2005), Virtual University Conference (VU’2007).

 

Since 1998 the Foundation has organized sponsoring of Warsaw University students teams which participate each year in the ACM Collegiate Programming Contests at national and international levels (PCPC/CEPC/ICPC).

 

The Foundation for Information Technology Development  in cooperation with the Polish Chapter of ACM and the Polish Information Processing Society (PTI) following the initiative of a group of Polish computer scientists working abroad established in 2005 the annual Prize for Young Researchers in Computer Science for the best scientific achievements in computer science and its applications. The Prize is named in honour and recognition of Witold Lipski.

 

Since 2009 the Foundation has been organizing nationwide contests in Informatics (called Olimpiada informatyczna) for high school students.

DO POBRANIA
STATUT